top of page

Ярина Закалска

Украинска фолклористка, кандидатка на филологическите науки, преподавателка по английски и украински език и литература, специалистка по СММ в екипа на Международния фестивал на етнографското кино „OKO“.

Ярина е родена е на 27 април 1992 г. в  гр. Лвив, който се намира в западната Украйна.

През 2015 г. завършва Киевския национален университет „Тарас Шевченко“ с магистърска степен по фолклористика. Има квалификация на фолклорист, преподавател по украински език и литература и английски език.

От 2015 г. до 2019 г. тя учи в Катедрата по фолклористика в Института по филология на Националния университет „Тарас Шевченко“ в Киев. През 2021 г. защитава докторска дисертация на тема „Фолклор на украинската съпротива: традиция и модификация, трансмисионни механизми“ и получава научна степен „кандидат на филологическите науки“ (10.01.07 Фолклористика).

От 2012 г. до 2021 г. работи като редакторка в изданието „Съкровищницата на Украйна“. Става литературна редакторка на книгата „Свързани от съдбата. Спомени за Олексий Доля“.

През 2016-2017 г. и 2020-2021 г. преподава украински език в Националния авиационен университет и украински език като чуждестранен в Киевския национален университет „Тарас Шевченко“.

Освен това води лекционни курсове по „Съставяне на професионални публикации“, „Етнотуризъм“, „Музейна комуникация“ за студенти по фолклористика и етнокултурология в Националния университет „Тарас Шевченко“ в Киев. Има опит в работата си във валдорфското училище „Квинта“.

Ярина популяризира украинските традиции и обичаи, като се изявява по радиото и телевизията. Между другото има изнесени доклади на научни конференции в Украйна и в чужбина, включително в Литва, Полша, Естония и Австрия. Авторка е на 15 научни публикации.

През 2020 г. става една от победителките в ХV Националната радиодиктовка за единство.

Печели конкурса за литературен подкаст KruteZNO през 2022 г. Участва в много доброволчески проекти.

През 2022 г. работи като специалистка по СММ в проекта „Децата на страната: забавления за смелост", насочен към подкрепа на деца от вътрешно разселени лица.

Ярина е в екипа на „ОКО“ от най-първото издание. Тя се присъединява като доброволка през 2020 г., като доброволка и преводачка на филмите от конкурсната програма от английски на украински език –през 2021 г., а от 2022 г. работи като специалистка по СММ.

bottom of page