top of page

Лилия Топор

Украинска графична и уеб дизайнерка в екипа на Международния фестивал на етнографското кино OKO.

Родена е в Одеса на 24 септември 1984 г.

През 2006 г. се дипломира с магистърска степен по управление на външноикономическата дейност в Киевския национален авиационен университет.

Лилия винаги е била увлечена от изследването на света на визуалното изкуство - от живописта, фотографията и киното до графиката и цифровите интерфейси. Интересът ѝ към творчеството я насочва към изучаване на дизайн.

В периода 2007-2009 г. тя придобива квалификация като графичен и уеб дизайнер, след като завършва редица професионални курсове, включително в центровете за обучение "Дизайн-клас" и " Projector".

Тя има десетгодишен професионален опит в творческата и ИТ индустрията. Създавала е идентичности, разработвала е сложни системи за дизайн и уеб проекти за различни компании и инициативи.

През 2019-2020 г. тя изнася лекции в Projector Odesa и Point School като независима дизайнерка.

През 2020 г. Лилия се присъединява към екипа на Международния фестивал на етнографското кино OKO, за който разработва стратегия за дизайн и оказва пълна подкрепа при оформлението на печатни и социални медии.

През 2020 г. Лилия се присъединява към екипа на Международния фестивал на етнографското кино OKO, за който разработва стратегия за дизайн и оказва пълна подкрепа при оформлението на печатни и социални медии.

bottom of page