top of page

Наредба

за V Международен фестивал на етнографското кино „ОКО“

За фестивалаМеждународния фестивал на етнографското кино „ОКО“ е обединение на кинематографисти и фолклористи, любители на киното и почитатели на обичаите и традициите; това е тържество на етнографски и антропологични, документални и игрални филми, където можете да видите и усетите сърцебиенето на малки и големи народи, общности, жители на села и градове. В същото време това е платформа, която позволява на режисьори и фолклористи, етнографи и антрополози да се разберат по-добре, да споделят идеи и да се споразумеят за бъдещо сътрудничество.

Основният фокус на филмовия фестивал е насочен към етнографията, фолклора, антропологията, историята, бита, проблемите и надеждите, културата, националните традиции и обичаи, значимите събития и личности и др. „ОКО“ е симбиоза от почитане на традициите, запознаване с нови неща и търсене на актуални форми и тенденции в националните култури на Украйна и България, както и в културите по света.

По време на пълномащабното нахлуване на Руската федерация в Украйна филмовият фестивал си поставя за основна цел културната дипломация и отстоява позицията, че „културата винаги е актуална“, затова е необходимо да се борим с врага както на бойното поле, така и в информационния план.

Филмовият фестивал и свързаните с него активности и събития имат следните цели:

  • Да архивират и да презентират на широката общественост обичаите и ритуалите, народните изкуства и занаяти, бита и начина на живот на етническите общности в Украйна и България, както и на културите и цивилизациите от цял свят.

  • Да изиграят образователна роля, като обхванат областите на етнографията, антропологията, историята и други. Да разширят познанията на аудиторията за собствената ѝ национална култура и идентичност и да я запознаят с особеностите на културите по света.

  • Да насърчат междукултурния и междуетническия диалог, да намалят проявите на расизъм, ксенофобия и дискриминация, като показват филми за културното многообразие на народите и етническите групи.

  • Да обърнат вниманието на младите кинематографисти и зрители към етнографски и антропологични материали, народно изкуство и занаяти и да стимулират творческите им търсения в тези сфери.

  • Да създадат средище за професионално общуване между кинематографисти и фолклористи, което ще улесни творенето на съвместни проекти.

  • Да се превърнат в платформа за популяризиране на украинската и българската култура, кино, етнография, история и др.

  • Да популяризират Украйна и украинската Бесарабия в България и по света, и обратно, да укрепва украинско-българските отношения на културното ниво.

  • Да укрепят моралния дух на украинците и да обединят международната общност за противодействие на руската военна и културна експанзия.

  • Да помогнат да се осмислят културните наративи и стойности в контекста на историческата ретроспектива и настоящето по време на борбата на украинското общество и държавата като цяло за своето минало, настояще и бъдеще.

  • Да съберат, да опазят и да обогатят културното наследство и националната памет.

V Международен фестивал на етнографското кино "ОКО" през 2024 г. се провежда въз основа на тази Наредба, както и на Регламента, в които са определени спецификата, механизмът и алгоритмите за приемане на творбите, техните прожекции, формирането на журито, оценяването на работите и награждаването на авторите им и др. Условията, които не са посочени в Наредбата и Регламента, могат да бъдат фиксирани в други наредби ( регламенти, устави и др.) и/или да се прилагат въз основа на общоприетата практика за провеждане на подобни събития, а именно международни филмови фестивали, като се взема предвид националното законодателство на организаторите на събитието.

Най-добрите творби ще получат организационна и информационна подкрепа и ще бъдат препоръчани за практическо изпълнение и последваща дистрибуция на VOD и OTT платформите MEGOGO (Украйна) и Neterra.TV (България) при съгласие на притежателите на авторските права.

bottom of page