top of page

Юрий Димчогло

Украински обществен и политически деец от гагаузки произход, почетен председател на Международния фестивал на етнографското кино „OKO“.

Роден е на 19 август 1973 г. в село Томай в Молдова, която е част от Бесарабия.  Както почти всеки жител на този многонационален регион, той говори няколко езика, сред които гагаузки, украински, турски, руски, български, румънски и английски.

През целия си живот Юрий активно работи за благото на родния си край и Украйна, като се включва в държавни, обществени и международни проекти. Така например от 2009 до 2013 г. той заема длъжността секретар на депутатската група за междупарламентарни отношения между Върховната рада на Украйна и парламента на Република Турция от 6-то свикване. През 2013 г. става член на украинската част от международната организация „Еврорегион Долен Дунав“ (Украйна, Румъния, Молдова). През 2016 г. получава членството в междуправителствената украинско-турската работната група за публично-частно партньорство и туризъм.

 

Освен това той инициира проект за изграждането на фериботния преход Орливка (Одеска област, Украйна) – Исакча (Румъния) и откриването на международния контролно-пропускателен пункт. В периода 2013-2015 г. работи като генерален директор на ООД „Фериботен комплекс Орливка“ (Ренийски район, Одеска област, Украйна).

 

От 2012 г. до 2020 г. е депутат в Одеския областен съвет от VI и VII свикване, а от 2015 г. до 2020 г. е заместник-председател на Одеския областен съвет.  След това, през 2020-2022 г., Юрий заема длъжността щатен съветник на началника на Одеската областната държавната администрация, а през 2022-2023 г. заема същата длъжност при началника на Одеската областната военната администрация.

  

На 1 декември 2017 г. Юрий печели Орден „За заслуги“ III степен (за значителен личен принос в държавното строителство, социално-икономическото, научно-техническото, културното и образователното развитие на украинската държава, значителни трудови постижения и дългогодишна съвестна работа). През 2017 г. той също така става съавтор на уникално издание от 750 страници – „История на гагаузите на Украйна“.

 

А през юни 2018 г. четири национални и културни гагаузки обществени организации на Украйна го избират за председател на Асоциацията на гагаузките дружества на Украйна.

 

Като голям почитател на киното и страстен патриот на родния си край, през 2020 г. Юрий Димчогло става почетен председател на първия Международния фестивал на етнографското кино „OKO“ в украинската Бесарабия. Тази позиция той заема и днес.

bottom of page